Specjalista ds. BHP

3 800,00 zł

umowa o pracę


praca bhp Rawa Mazowiecka, praca specjalista Rawa Mazowiecka, praca szkolenia Rawa Mazowiecka

  • Wdrażanie zasad w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Grupy,

  • Monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,

  • Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie BHP;

  • Organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu BHP oraz p.poż.;

  • Tworzenie standardów BHP, udział w opracowywaniu i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur zgodnych z wymogami prawnymi oraz polityką Spółki;

  • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z BHP zgodnie z regulacjami prawnymi;

  • Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn oraz okoliczności w razie wypadków.

  • Inicjowanie projektów i nowych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy;

  • Prowadzenie działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

  • Przygotowanie raportów i prezentacji.

  • Raportowanie do przełożonego o sytuacjach niebezpiecznych i rozwoju systemu bezpieczeństwa korporacyjnego,

  • Współpracę z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami administracji państwowej w obszarze BHP oraz ppoż.

  • Wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej w zakresie BHP;

  • Udział w projektach z zakresu Lean Manufacturing.

  • Inne obowiązki wynikające z Rozporządzenia w sprawie Służby BHP,


Wymagania

Posiadania uprawnień dla pracowników służby BHP przynajmniej w stopniu specjalisty

Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej

Ugruntowanej, praktycznej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ppoż.

Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole

Dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

Innowacyjności w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy;

Dyspozycyjności, odpowiedzialności, samodzielności i inicjatywy w działaniu

Skrupulatności i dokładności w prowadzeniu dokumentacji

Umiejętności prowadzenia prezentacji i szkoleń

Umiejętność pracy w zespole

Motywacja do pracy i zdolności adaptacyjne,

Znajomość języka angielskiego oraz lean manufactuirng będzie dodatkowym atutem


Oferujemy

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Samodzielne stanowisko pracy;

Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2022.09.08, wyświetleń: 298

nr ogłoszenia: 637